Compartir
rotate background

Abadiñoko HAPO/ PGOU Abadiño

La revisión de planeamiento se da en un momento crucial para el municipio de Abadiño que debe adaptar su planeamiento a la legislación vigente.

 

Abadiño udalerri dinamikoa da, biztanle kopuruan eta jarduera ekonomikoan hazten jarraitu du,  Durangaldeko udalerri garrantzitsua izanik

Abadiño es un municipio dinámico que ha seguido creciendo en número de habitantes y en actividad económica, siendo un municipio tractor en el Duranguesado.

Udalerri honek hainbat hiri-kokaleku ditu haranaren hondoan eta elkarren artean deskonektatuta daudenak. Traña-Matiena, Zelaieta eta Muntsaratz. Bizitegi-gune hauek ia modu independentean funtzionatzen dute, eta haien artean hiri-kohesio handiagoa egotea beharrezkoa da.

 

Gainera, Trañapadura eta Traña-Matiena industrialdeetan uholde-arrisku larria dago.

 

Plangintzaren egungo berrikuspena bat dator Plan Hidrologikoaren aurreikuspenarekin: Durangoko UAHEren uholde-arriskugarritasunak eragindako kalteak konpontzeko neurrietan, trena lurperatzean eta N-636 errepidearen bide-saihesbidea egitean, aldi berean egungo hiri-bilbean aldaketa garrantzitsuak egiteko aukera emanez.

 

Beraz, Abadiño osatzen duten bizitegi-guneen arteko lotura eta kohesioa hobetzen duten zenbait jarduketa definitzeko une erabakigarria da .

 

Este municipio cuenta con diversos asentamientos urbanos situados en el fondo del valle y desconectados entre si, Traña-Matiena, Zelaieta y Muntsaratz. Estos núcleos residenciales funcionan casi independientemente, siendo necesario una mayor cohesión urbana entre ellos.

 

A esto se suma el grave problema de inundabilidad que afecta al polígono industrial de Trañapadura y a Traña-Matiena.

 

La actual revisión del planeamiento, coincide con la previsión del Plan Hidrológico de ejecutar medidas para subsanar las afecciones por inundabilidad del ARPSI de Durango, el soterramiento del tren y la ejecución de la variante viaria de la N-636, posibilitando una serie de cambios importantes en la trama urbana actual.

 

Se trata por tanto, de un momento crucial para definir una serie de actuaciones que mejoran la conectividad y la cohesión entre los diversos núcleos residenciales que conforman Abadiño.

Mas información:  https://www.xn--abadio-0wa.org/es-ES/Servicios/Urbanismo/Paginas/PGOU_AprobacionInicial.aspx

  • Data/Fecha: 2015-2022
  • Bezeroa/Cliente:  Abadiñoko Udala/Ayuntamiento de Abadiño
  • Egoera/Estado: Aprobación inicial
  • Kokapena/Ubicación: Abadiño (Bizkaia)
  • /