Compartir
rotate background

PGOU Abadiño/ Abadiñoko HAPO

La revisión de planeamiento se da en un momento crucial para el municipio de Abadiño que debe adaptar su planeamiento a la legislación vigente.

 

Abadiño udalerri dinamikoa da, biztanle kopuruan eta jarduera ekonomikoan hazten jarraitu du, eta Durangaldeko udalerri garrantzitsua izanik

Abadiño es un municipio dinámico que ha seguido creciendo en número de habitantes y en actividad económica, siendo un municipio tractor en el Duranguesado.

Udalerri honek hainbat hiri-kokaleku ditu haranaren hondoan eta elkarren artean deskonektatuta daude Traña-Matiena, Zelaieta eta Muntsaratz. Bizitegi-gune horiek ia modu independentean funtzionatzen dute, eta beharrezkoa da haien artean hiri-kohesio handiagoa egotea.

 

Gainera, Trañapadura eta Traña-Matiena industrialdeetan uholde-arrisku larria dago.

 

Planeamenduaren egungo berrikuspena bat dator Plan Hidrologikoaren aurreikuspenarekin, hau da, Durangoko UAHEren uholde-arriskugarritasunak eragindako kalteak konpontzeko neurriak, trena lurperatzea eta N-636 errepidearen bide-saihesbidea egitea, egungo hiri-bilbean aldaketa garrantzitsuak egiteko aukera emanez.

 

Beraz, une erabakigarria da Abadiño osatzen duten bizitegi-guneen arteko lotura eta kohesioa hobetzen duten zenbait jarduketa definitzeko.

Este municipio cuenta con diversos asentamientos urbanos situados en el fondo del valle y desconectados entre si, Traña-Matiena, Zelaieta y Muntsaratz. Estos núcleos residenciales funcionan casi independientemente, siendo necesario una mayor cohesión urbana entre ellos.

 

A esto se suma el grave problema de inundabilidad que afecta al polígono industrial de Trañapadura y a Traña-Matiena.

 

La actual revisión del planeamiento, coincide con la previsión del Plan Hidrológico de ejecutar medidas para subsanar las afecciones por inundabilidad del ARPSI de Durango, el soterramiento del tren y la ejecución de la variante viaria de la N-636, posibilitando una serie de cambios importantes en la trama urbana actual.

 

Se trata por tanto, de un momento crucial para definir una serie de actuaciones que mejoran la conectividad y la cohesión entre los diversos núcleos residenciales que conforman Abadiño.

  • Fecha: 2015
  • Cliente: Ayuntamiento de Abadiño
  • Estado: En curso
  • Ubicación: Bizkaia
  • /