Compartir
rotate background

Arratiako LPP (Aurrerakina)/ PTP Arratia (Avance)

Arratiako LPPren berrikuspena/ Revisión PTP de Arratia

Zertan datza Arratiako Lurralde Plan Partziala (LPP)?/ ¿En qué consiste el Plan Territorial Parcial (PTP) de Arratia?.

Arratiako Lurralde Plan Partziala, Arratiako lurralde-estrategia ezartzeko legez aurreikusitako dokumentua da. Bertan planteatzen dira, besteak beste, bizitegi- eta industriaguneetako esku-hartze nagusiak, azpiegitura nagusien kokalekua eta egokitasuna, etorkizunean okupatu litezkeen lurzoru-eremuak, naturaguneen babesa, mugikortasunestrategiak eta hondatutako guneetako esku-hartzeak..

El Plan Territorial Parcial de Arratia es el documento legalmente previsto para establecer la estrategia territorial del ámbito del valle de Arratia. En él se plantean las principales intervenciones en zonas residenciales e industriales, la ubicación y pertinencia de las principales infraestructuras, los ámbitos de suelo de potencial ocupación futura, la protección de zonas naturales, las estrategias de movilidad o la intervención en zonas degradadas, entre muchas otras.

  • DATA/ FECHA: 2023-2024
  • BEZEROA/ CLIENTE : Bizkaiko Foru Aldundia/ Diputación Foral de Bizkaia (DFB/BFA)
  • KOKAPENA/ UBICACIÓN: Arratia (Bizkaia)
  • /